NACE CODES
Sök efter företag inom Tillverkning av övriga maskiner

28 - Tillverkning av övriga maskiner

Groups 28 (Tillverkning av övriga maskiner)
28.1 - Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 28.2 - Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål 28.3 - Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner 28.4 - Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner 28.9 - Tillverkning av andra specialmaskiner