NACE CODES
Sök efter företag inom Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar

29.20 - Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar