NACE CODES
Sök efter företag inom Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

23 - Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

Groups 23 (Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter)
23.2 - Tillverkning av eldfasta produkter 23.1 - Glas- och glasvarutillverkning 23.3 - Tillverkning av byggmaterial av lergods 23.4 - Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter 23.5 - Tillverkning av cement, kalk och gips 23.6 - Tillverkning av varor av betong, cement och gips 23.7 - Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 23.9 - Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter