NACE CODES
Sök efter företag inom TILLVERKNING

C - TILLVERKNING

Divisions C (TILLVERKNING)
10 - Livsmedelsframställning
10.1 - Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror 10.2 - Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 10.3 - Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 10.4 - Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 10.5 - Mejerivaru- och glasstillverkning 10.6 - Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse 10.7 - Tillverkning av bageri- och mjölprodukter 10.8 - Annan livsmedelsframställning 10.9 - Framställning av beredda djurfoder
11 - Framställning av drycker 12 - Tobaksvarutillverkning 17 - Pappers- och pappersvarutillverkning 13 - Textilvarutillverkning 14 - Tillverkning av kläder 15 - Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 16 - Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 18 - Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 19 - Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 20 - Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 21 - Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 22 - Tillverkning av gummi- och plastvaror 23 - Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
23.2 - Tillverkning av eldfasta produkter 23.1 - Glas- och glasvarutillverkning 23.3 - Tillverkning av byggmaterial av lergods 23.4 - Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter 23.5 - Tillverkning av cement, kalk och gips 23.6 - Tillverkning av varor av betong, cement och gips 23.7 - Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 23.9 - Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter
24 - Stål- och metallframställning 25 - Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 - Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 27 - Tillverkning av elapparatur 28 - Tillverkning av övriga maskiner
28.1 - Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 28.2 - Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål 28.3 - Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner 28.4 - Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner 28.9 - Tillverkning av andra specialmaskiner
29 - Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 30 - Tillverkning av andra transportmedel 31 - Tillverkning av möbler 32 - Annan tillverkning 33 - Reparation och installation av maskiner och apparater