NACE CODES
Sök efter företag inom Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp

42.21 - Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp