NACE CODES
Lietuvių kalba
Įmonių paieška Kompiuterių programavimo veikla

62.01 - Kompiuterių programavimo veikla

Į šią klasę įeina programinės įrangos kūrimas, modifikavimas, testavimas, dokumentavimas ir išlaikymas. Į šią klasę įeina: - turinio ir struktūros projektavimas ir (arba) užrašymas kompiuterinės kalbos, būtinos sukurti ir įdiegti: . sisteminę programinę įrangą (įskaitant naujinimus ir pataisas) . taikomąją programinę įrangą (įskaitant naujinimus ir pataisas) . duomenų bazes . tinklalapius - programinės įrangos tinkinimas, t.y. parengtų taikomųjų programų modifikavimas ir konfigūravimas taip, kad jos veiktų užsakovo informacinės sistemos aplinkoje

Į šią klasę neįeina: - programinės įrangos paketų leidyba, žr. 58.29 - bendrosios paskirties programinės įrangos vertimas ar pritaikymas tam tikrai rinkai savo sąskaita, žr. 58.29 - kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir programinę įrangą bei ryšių technologijas, projektavimas, net jeigu sudedamoji šios veiklos dalis yra programinės įrangos tiekimas, žr. 62.02