NACE CODES
Lietuvių kalba

J - INFORMACIJA IR RYŠIAI

Į šią sekciją įeina informacijos ir kultūros produktų gamyba ir platinimas, priemonių, leidžiančių perduoti ar platinti šiuos produktus, taip pat duomenis ar pranešimus, tiekimas, informacinių technologijų, duomenų apdorojimo ir kita su informacinėmis paslaugomis susijusi veikla. Pagrindiniai šios sekcijos komponentai yra leidybinė veikla (skyrius 58), įskaitant programinės įrangos, kino filmų ir garso įrašų leidybą (skyrius 59), radijo ir televizijos laidų transliavimas ir programų rengimas (skyrius 60), telekomunikacijų (skyrius 61), informacinių technologijų (skyrius 62) ir kita informacinių paslaugų veikla (skyrius 63). Leidyba apima autoriaus teisių į informacijos turinį (informacinius produktus) įsigijimą ir šio turinio skelbimą visuomenei, ją dauginant ir platinant įvairiomis formomis. Į šį skyrių įtrauktos visos įmanomos leidybos formos (spaudos, elektroninė ir garso forma, internetas, pvz., multimedijos produktai, tokie kaip žinynai kompaktiniuose diskuose ir kt.). Veikla, susijusi su TV programų rengimu ir platinimu yra įtraukta į 59, 60 ir 61 skyrius, kurie aprėpia skirtingus šio proceso etapus. Atskirų komponentų, tokių kaip kinas, televizijos serialai ir kt., gamyba yra priskiriama prie 59 skyriaus veiklos, o visiškai sukomplektuotų televizijos kanalų programų kūrimas iš 59 skyriui priskirtų ir kitokių sudedamųjų dalių (pvz., naujienų, transliuojamų tiesioginiame eteryje) įtrauktas į 60 skyrių. Į 60 skyrių taip pat įeina šių programų transliavimas, kurį atlieka gamintojas. Visiškai sukomplektuotų televizijos programų platinimas, vykdomas trečiosios šalies, t.y. nekeičiant turinio, įeina į 61 skyrių. Platinimas, įtrauktas į 61 skyrių, gali būti atliekamas transliuojant per radiją ar televiziją palydovinėmis arba kabelinėmis sistemomis.

Divisions J (INFORMACIJA IR RYŠIAI)
58 - Leidybinė veikla 59 - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla 60 - Programų rengimas ir transliavimas 61 - Telekomunikacijos 62 - Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 63 - Informacinių paslaugų veikla